Očkování koček

 Vzteklina (R):

Vzteklina je neléčitelné virové onemocnění přenosné na člověka. Onemocnění se přenáší slinami nakaženého zvířete, které se dostanou do rány nebo na sliznici.

Virus napadá nervový systém. Počátečními příznaky jsou změny chování, požírání nestravitelných předmětů a výtok slin z tlamy. Později se zvíře stává neklidným a agresivním. Agresivní stádium je u koček většinou výrazné. Dalšími příznaky jsou změna hlasu, neschopnost polykat a horečka. Nakonec zvíře postupně ochrne a uhyne.

Žádná léčba pro toto onemocnění neexistuje a vždy končí smrtí.

Proti vzteklině se očkuje poprvé ve věku 3 měsíců, není třeba přeočkování po 1 měsíci. Proti vzteklině se očkuje 1x ročně.

Panleukopenie (P):

Onemocnění způsobuje virus, který se do organismu dostává spolknutím, nebo vdechnutím.

Příznaky onemocnění jsou zvracení, horečka, průjem - může být i s krví a bledost sliznic. Pokud se nakazí koťata ještě před porodem, nebo do 2 týdnů po porodu, dochází k poškození nervového systému. To se projevuje poruchami chůze a rovnováhy. Toto poškození je trvalé, ale koťata jsou jinak zdravá a mohou se dožít i vyššího věku.

Léčba tohoto onemocnění je možná, ale musí být zahájena včas.

Očkování se provádí poprvé ve věku 8-10 týdnů a přeočkování za 1 měsíc. Pak se očkuje pravidelně 1x ročně.

Kaliciviróza (C):

Onemocnění způsobuje virus, který se přenáší kapénkovou infekcí při přímém styku s nemocným zvířetem.

Nejvnímavější a nejohroženější jsou malá koťata. Onemocnění se projevuje malátností, horečkou, boláky v tlamičce a na jazyku, nechutenstvím, otoky a bolestivostí kloubů a svalů končetin.

Onemocnění obvykle není smrtelné a dá se léčit, pouze u nejmladších koťat je úmrtnost kolem 20%.

První očkování se provádí ve věku 8-10 týdnů a přeočkování za 1 měsíc. Pak se očkuje 1x ročně. Doporučuje se očkovat matky 4-1 týden před porodem, zvláště v ohrožených chovech.

Infekční rinotracheitida tzv. kočičí rýma (V):

Toto virové onemocnění je velice nakažlivé a je vážným problémem zejména ve větších chovech u nejmladších koťat. infekce se přenáší kapénkovou infekcí při přímém kontaktu s nemocným zvířetem.

Příznaky jsou malátnost, nechutenství, kýchání, výtok z nosu a očí, oteklé a červené spojivky a výhřez třetího víčka. Oční výčka se slepují hnisavým výtokem a na kůži se tvoří boláky, ty jsou i v tlamičce. Březí kočky mohou potratit, nebo koťata hynou po narození. Po tomto onemocnění mohou vzniknout nevratné změny na nosních skořepách, hlavně u krátkolebých koček, které vedou k častým opakovaným rýmám a výtokům z nozder.

Hlavně u koťat je zapotřebí intenzivní léčba, klid a udržovat je v teple.

První očkování se provádí ve věku 8-10 týdnů a přeočkování za 1 měsíc. Pak se očkuje 1x ročně. Doporučuje se očkování matek 4-1 týden před porodem, zvláště v ohrožených chovech.

Chlamydióza:

Onemocnění je způsobováno zvláštním druhem bakterií a přenáší se přímým kontaktem s nemocným zvířetem. Onemocní nejčastěji koťata.

Počátečními příznaky jsou výtok z očí, otok a zčervenání spojivek a zavírání víček. Obvykle bývá ze začátku postiženo jen jedno oko a později i druhé. Později se výtok z očí stává hnisavým a může vzniknout i druhotný zápal plic. U koček může docházet k potratům a poruchám plodnosti.

Onemocnění se léčí podáváním antibiotik po min. 2 týdny. Neléčená infekce se může táhnout i několik měsíců.

První očkování se provádí ve věku 8-10 týdnů a přeočkování za 1 měsíc. Pak se očkuje 1x ročně.

Virová leukémie (Lv):

Toto onemocnění je způsobováno viry. Virus způsobuje nejen leukemii, jak je uvedeno v názvu onemocnění, ale i vážné narušení imunity a jiná nádorová bujení.

Příznaky onemocnění jsou velmi proměnlivé. Většinou se jedná o různé opakované, těžko léčitelné infekce, nehojící se rány a celkový špatný zdravotní stav. Nádorové bujení se může projevit zvětšením mízních uzlin.

Onemocnění se nedá účinně léčit. Kočky většinou umírají na druhotné infekce, protože jejich obranný systém se zhroutí.

Podmínkou vakcinace je kočku nejdříve otestovat na virovou leukémii. Toto opatření je velmi důležité, protože nakaženou kočku už vakcína neochrání, naopak může průběh onemocnění zhoršit a urychlit. Vakcína je také dražší a tak je lepší mít jistotu, že bude opravdu účinná. První očkování se provádí ve věku 8-10 týdnů a přeočkování za 1 měsíc. Pak se očkuje 1x ročně. Očkování neovlivňuje spolehlivost následného testování na virovou leukémii. 

Infekční peritonitida (FIP):

Toto onemocnění způsobuje virus. K nakažení dojde spolknutím, nebo vdechnutím viru. Nejvnímavější jsou koťata a staré kočky.

Nejčastějším příznakem je zvětšení břicha, nechutenství, zvracení, průjem, obtížné dýchání. Dále se mohou objevit změny na očích a nervové příznaky.

Toto onemocnění je neléčitelné, průběh choroby lze pouze zpomalit.

Očkování se provádí poprvé ve věku 16 týdnů a přeočkování za 1 měsíc. Pak se očkuje jedenkrát ročně. Očkování nechrání už nakažená koťata.

Nežádoucí reakce na vakcinaci:

Nejčastější nežádoucí reakcí je mírné zduření v místě vpichu. Jedná se o tvrdší bouličku, která se pohybuje s kůží. Časem se pomalu vstřebá, v některých případech může drobné zduření přetrvávat. Jedná se pouze o kosmetickou vadu.

Alergická reakce na vakcinaci. Nejčastěji vyvolává tuto reakci ředidlo ve vakcíně. Objevuje se asi půl hodiny až hodinu po očkování a projevuje se otokem hlavy a krku. Při výrazném otoku krku může dojít k zadušení a proto je nutné ihned navštívit veterináře.

Anafylaktická reakce je nejzávažnějším druhem reakce na očkování, ale vyskytuje se velice zřídka. Objevuje se do 15 minut po očkování, takže, pokud se jí obáváte u Vaší kočky, můžete těchto 15 minut počkat u nás v čekárně a až pak jít v klidu domů. Při této reakci se u kočky objevují nervové příznaky a upadá do bezvědomí. Nutná je okamžitá odborná pomoc.

Nahoru

O nás

Najdete nás

Personál

Nabízíme

Vybavení

Ordinační hodiny

Informace

 

Chovatelská Stanice Zlatých retrívrů Brdské Zlato